http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  20-01-2016 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2016 | 11:19
data wytworzenia dokumentu:  20-01-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 25.01.2016r. 20.01.2016

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 25.01.2016r.

Tytuł projektów uchwał

  1. Projekt Uchwały Nr XV/91/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
  2. Projekt Uchwały Nr XV/92/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
  3. Projekt Uchwały Nr XV/93/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2016 – 2017
  4. Projekt Uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2016 – 2017
  5. Projekt Uchwały Nr XV/95/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
  6. Projekt Uchwały Nr XV/96/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń i obiektów komunalnych

                                                                                

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska