http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
PROGRAMY ROCZNE
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI) 
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
 
data publikacji:  27-04-2016 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  27-04-2016 | 09:08
data wytworzenia dokumentu:  30-03-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
SPRAWOZDANIA WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - za 2015 rok. 27.04.2016

 

 

SPRAWOZDANIA WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 
Okres sprawozdawczy:
2015 rok
Plik do pobrania:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska