http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
2012 ROK
2013 ROK
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2014 rok 
KONSULTACJE SPOŁ.
 
data publikacji:  26-08-2014 | 13:24
data ostatniej modyfikacji:  26-08-2014 | 13:24
data wytworzenia dokumentu:  25-08-2014
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2014 - Konsultacje społeczne projektów uchwał: Rady Gminy Bojszowy w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/187/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 10 marca 2014r. oraz zmiany uchwały Nr XXX/188/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 10 marca 2014r 26.08.2014

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2014
 
 
 
TYTUŁ:
 
Konsultacje społeczne projektów uchwał:  Rady Gminy Bojszowy w sprawie:
-       zmiany uchwały Nr XXX/187/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 10 marca 2014r.
-       zmiany uchwały Nr XXX/188/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 10 marca 2014r
 
Termin konsultacji:
 
26.08.2014r. - 03.09.2014r.
Pliki do pobrania:
 
 
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska