http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
PROGRAMY ROCZNE
Programy na 2010r.
Programy na 2009r.
Programy na 2008r.
Programy na 2007r.
Programy na 2006r.
Programy na 2011r.
Programy na 2012r.
Programy na 2013r.
Programy na 2014r.
Programy na 2015r.
Programy na 2016r.
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Programy na 2014r. 
PROGRAMY ROCZNE
 
data publikacji:  02-01-2014 | 11:34
data ostatniej modyfikacji:  11-02-2016 | 12:47
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 
Programy na 2014 rok
 

NAZWA
Data uchwalenia
 
Plik do pobrania
 
Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na rok 2014r
02.12.2013r,.
 
Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
02.12.2013r,.
 
Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
02.12.2013r,.
 
 
Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”
 02.12.2013r,.
 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:
Wiesława Król
Tel. 32/21-89-366 wew. 124
 
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015
 
 
03.12.2012r,.
  
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014
 
 
03.12.2012r,.

 
 
 
 


Interaktywna Polska