http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
2012 ROK
2013 ROK
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2013 ROK 
KONSULTACJE SPOŁ.
 
data publikacji:  17-01-2013 | 13:00
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 11:44
KONSULTACJE SPOŁECZNE 8/2013 projektów uchwał: w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy; w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Bojszowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzysta 10.12.2013
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 7/2013 projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy (prawo miejscowe) 15.11.2013
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 6/2013 - projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach; w sprawie nadania nazwy „Miodowa” ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy; w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. ”Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach”. 11.10.2013
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2013 - projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 13.06.2013
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2013 projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27.03.2013
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 3/2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy oraz projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 07.03.2013
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2/2013 - projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 18.01.2013
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1/2013 - projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania 17.01.2013
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska