http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  21-12-2016 | 15:17
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2016 | 14:35
data wytworzenia dokumentu:  21-12-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Obwieszczenie ZP1.042.1.2016 Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiające, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy. 21.12.2016

 

Obwieszczenie ZP1.042.1.2016 Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiające, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy

Treść dokumentu

Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiam, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców na temat wytyczonych obszarów gminy planowanych do objęcia procesem rewitalizacji. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar całej gminy i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a)      zbieranie uwag w postaci papierowej i złożenie ich w Urzędzie Gminy w Bojszowach lub w postaci elektronicznej przez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: wojt_bojszowy@pro.onet.pl;

b)      spotkania otwarte dla mieszkańców, umożliwiające omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu:

§   16 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Bojszowach – Gminna Biblioteka Publiczna ul. Gościnna 6,

§   18 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Bojszowach Nowych – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ruchu Oporu 100,

§   19 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Świerczyńcu – Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Sierpowa 38;

c)      zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 w godzinach pracy.

 

Postać dokumentu:

Obwieszczenie.pdf

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska