http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  22-12-2015 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2015 | 13:29
data wytworzenia dokumentu:  08-12-2015
autor dokumentu: RDOŚ Kraków
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE ZNAK OP-II.6320.7.4.2015.KP w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzania projektów zmian planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Skawy PLB120005, Pasmo Policy PLB120006, Jaroszowiec PLH120006, Na Policy PLH120012, Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLB120020, Dolina Białki PLH1200024, Małe Pieniny PLH120025, Czerna PLH120034, Podkowce w Szczawnicy PLH120037, Krynica PLH120039, Dolny Dunajec PLH120085, Łososina PLH120087, Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolna Soła PLH120083, Stawy w Brzeszczach PLB120009 22.12.2015

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
ZNAK OP-II.6320.7.4.2015.KP

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzania projektów zmian planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Skawy PLB120005, Pasmo Policy PLB120006, Jaroszowiec PLH120006, Na Policy PLH120012, Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLB120020, Dolina Białki PLH1200024, Małe Pieniny PLH120025, Czerna PLH120034, Podkowce w Szczawnicy PLH120037, Krynica PLH120039, Dolny Dunajec PLH120085, Łososina PLH120087, Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolna Soła PLH120083, Stawy w Brzeszczach PLB120009

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska