http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  01-09-2015 | 13:13
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2015 | 13:23
data wytworzenia dokumentu:  24-08-2015
autor dokumentu: Starosta Bieruńsko - Lędziński Bernard Bednorz
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Obwieszczenie Starosty Bieruńsko Lędzińskiego z dn. 24.08.2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach…” 01.09.2015

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach…”

 

NAZWA DOKUMENTU

 

 

DATA PUBLIKACJI:

 

 

PLIK DO POBRANIA

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko Lędzińskiego z dn. 24.08.2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach…”

01.09.2015r.

  Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolającej na realizacje inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach…” 

 25.09.2015

 Obwieszczenie

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska