http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Decyzje-Postępowania środowiskowe 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  25-06-2015 | 08:55
data ostatniej modyfikacji:  05-07-2016 | 15:26
data wytworzenia dokumentu:  18-06-2015
autor dokumentu: RDOŚ Katowice
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Postępowanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” 25.06.2015

 

Postępowanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

 

 

NAZWA DOKUMENTU

 

 

DATA PUBLIKACJI:

 

 

PLIK DO POBRANIA

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

25.06.2015r.

 

Obwieszczenie

link do strony RDOŚ

 Obwieszczenie RDOS w Katowicach z dnia 3 lipca 2015 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.7, w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

21.07.2015r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 lipca 2015 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.12, w sprawie dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

29.07.2015

 Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 lipca 2015 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.15, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zajęcia stanowiska przez RDOŚ w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

29.07.2015

Obwieszczenie

 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z dnia 29 lipca 2015 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.15, w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej"

13.08.2015r.

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska W Katowicach WOOŚ.4200.1.205.AM.17 z 4 sierpnia 2015r.  o dopuszczeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

 

27.08.2015r.

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska W Katowicach WOOŚ.4200.1.205.AM.24 z 12 listopada 2015r.  w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Mieszkańców Przeciwko Budowie Drogi S1 w Gminie Miedźna „MERITUM” do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

19.11.2015r.

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 grudnia 2015 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.29, w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

05.01.2016r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.37, w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

 

06.05.2016r.

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.36, w sprawie przystąpienia do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

06.05.2016r.

Obwieszczenie

  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.46, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej"

 

21.06.2016r.

 

 Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”, wg wariantu E

05.07.2016r.

Obwieszczenie

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska