http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Decyzje-Postępowania środowiskowe 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  10-05-2013 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  09-08-2013 | 12:58
data wytworzenia dokumentu:  17-04-2013
autor dokumentu: Grzegorz Skipioł
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynkiu w km 1+200-3+000 w m. Bieruń-Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina gm. Bojszowy – Część Etapu III tj. wał prawy: 1+595-2+838.” 10.05.2013

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:
 „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynkiu w km 1+200-3+000 w m. Bieruń-Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina gm. Bojszowy – Część Etapu III tj. wał prawy: 1+595-2+838.”
 
NAZWA DOKUMENTU
 
 
DATA PUBLIKACJI:
 
 
PLIK DO POBRANIA
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
10.05.2013r.
 
 Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
13.06.2013r 
Zawiadomienie o zebraniu dowodów
09.07.2013r
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
09.08.2013r. 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska