http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Decyzje-Postępowania środowiskowe 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  08-01-2013 | 08:26
data ostatniej modyfikacji:  05-07-2016 | 15:26
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa stacjonarnej wytwórni betonu towarowego” 07.06.2016
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków w km 5+256 do 6+046 oraz 5902S, ul. Dąbrowa w km od 0+000 do 0+770 w Bojszowach ” 04.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015r. w sprawie możliwości zapoznania się z przekazaną przez Ministra ŚrodOBowiska Republiki Słowackiej dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" . 23.09.2015
więcej »»»
Postępowanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” 25.06.2015
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 670970S w km 1+209-1+239, ulicy Złoty Łan w Świerczyńcu (JNI31000674)” 14.04.2015
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Punkt do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomuw Bojszowach przy ul. Dąbrowskiej na działce nr 404/106.” 15.11.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja zakładu przetwórstwa mięsa” w Bojszowach przy ul. Jedlińskiej na działce nr 158/40.” 16.08.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„ Budowa hali dwustanowiskowego warsztatu samochodowego dla obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem socjalnym i biurowym” w Bojszowach Nowych przy ul. Ruchu Oporu na działce nr 828/44” 07.08.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego” 17.07.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” w Bojszowach przy ul. Gościnnej na działkach nr 380/57; 382/57; 384/57; 386/57. 05.06.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika kanalizacji deszczowej” 05.06.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynkiu w km 1+200-3+000 w m. Bieruń-Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina gm. Bojszowy – Część Etapu III tj. wał prawy: 1+595-2+838.” 10.05.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „ Budowa nowych odcinków torów suwnic bramowych i budowa nowej suwnicy bramowej na działce nr 294/12 w Bojszowach” 12.04.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zbieranie odpadów - skup złomu metali kolorowych, złomu stalowego, żeliwa oraz skupu zużytych akumulatorów ” w Bojszowach przy ul. Jedlińskiej na działce nr 44” 12.04.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy i pomieszczenia socjalne” w Bojszowach przy ul. Gaikowej na działce nr 292/102 26.03.2013
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska