http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ. 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  26-10-2016 | 13:09
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2016 | 13:09
data wytworzenia dokumentu:  18-10-2016
autor dokumentu: Prezydenta Miasta Tychy
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy drogi gminnej 670 270 S – ulicy Słonecznej w Bojszowach 26.10.2016

 

Inwestycje celu publicznego

Opis krótki:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy drogi gminnej 670 270 S – ulicy Słonecznej w Bojszowach

Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 48/2016 z dnia 14 października 2016 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Przebudowa drogi gminnej 670 270 S – ulicy Słonecznej w Bojszowach; parcela nr 554/30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 28 lipca 2016 r., znak: SKO-UL/426/326/11617/16/RS, organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania jest Prezydent Miasta Tychy.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.56.2016.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Źródło:

BIP Tychy

Załączniki:

(postać dokumentu Urzędowego)

 

Obwieszczenie.pdf

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska