http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ. 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  29-01-2013 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 08:02
data wytworzenia dokumentu:  16-01-2013
autor dokumentu: Adam Węgrzynek
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 931 (ul. Gościnna) z drogą gminną 670060S (ul. Dąbrowskiej) w Bojszowach w zakresie: przebudowy i rozbudowy jezdni; budowy, przebudowy, remontu zjazdów, chodników i poboczy; budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami; zarurowania rowu otwartego; rozbiórki, przebudowy i budowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu” 29.01.2013

Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 931 (ul. Gościnna) z drogą gminną 670060S (ul. Dąbrowskiej) w Bojszowach w zakresie: przebudowy i rozbudowy jezdni; budowy, przebudowy, remontu zjazdów, chodników i poboczy; budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami; zarurowania rowu otwartego; rozbiórki, przebudowy i budowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu”
 
 
NAZWA DOKUMENTU
 
 
DATA PUBLIKACJI:
 
 
PLIK DO POBRANIA
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
29.01.2013r.
 
 Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów
14.02.2013r.
 
 
 
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska