http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ. 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  08-01-2013 | 08:26
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2017 | 14:44
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Malinowa, Mostowa, Stawowa i Grzybowa w Tychach” 24.01.2017
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: "Rozbudowa strefy aktywności Wilkowyje” 24.01.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy drogi gminnej 670 270 S – ulicy Słonecznej w Bojszowach 26.10.2016
więcej »»»
OBWIESZCZENIE Nr RAN0.6733.9.2016 WÓJTA GMINY BOJSZOWY o Wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. ”usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia Etap II Przebudowa ul. Wylotowej w Bieruniu” 13.07.2016
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „przebudowa odcinka drogi gminnej – 670 280 S – ulicy Spacerowej w Bojszowach” 29.05.2015
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w rejonie ulicy Strumykowej w Międzyrzeczu „ 10.07.2014
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4136S ul. Gilowickiej z zastosowaniem cichych asfaltów” 10.07.2014
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:„Budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową istniejącej sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Lawendowej. budowa przyłączy kablowych w celu zasilania budynków mieszkalnych.” 09.10.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa hali sportowej” – Tychy ul. Jaroszowicka 02.09.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Przebudowa Placu Korfantego w Tychach” 23.08.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:„ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” 09.07.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „ Budowa sieci kablowej niskiego napięcia” (Miedzyrzecze) 02.07.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bojszowy” - Bojszowy Nowe ul. Graniczna i ul. Korzenicka 07.02.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 931 (ul. Gościnna) z drogą gminną 670060S (ul. Dąbrowskiej) w Bojszowach w zakresie: przebudowy i rozbudowy jezdni; budowy, przebudowy, remontu zjazdów, chodników i poboczy; budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami; zarurowania rowu otwartego; rozbiórki, przebudowy i budowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu” 29.01.2013
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:„ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Bojszowach” 08.01.2013
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska