http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
2005 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
Komisja Rewizyjna
Komórka ds. kontroli wew.
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Komórka ds. kontroli wew. 
2011 rok
 
data publikacji:  12-12-2011 | 11:28
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2015 | 09:32
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

KONTROLE W 2011R.
 

 
Lp.
Procedury przeprowadzania kontroli w 2010 roku
 
Data publikacji
1.  
 12.12.2011r.
2.  
 12.12.2011r.

 
 
Lp.
 
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej
 
Termin
przeprowadzenia
kontroli
 
Rodzaj/
Zakres kontroli/
Badany okres
 
Dokumentacja
 
Data publikacji
1.        1
KS POLONIA Międzyrzecze
18-19.01.2011r.
Rodzaj kontroli:  doraźna
Zakres kontroli: Prawidłowość przeprowadzenia przyjęcia i rozliczenia sprawozdań z wykorzystania dotacji za I półrocze 2010r
12.12.2011r.
 
 
 12.12.2011r.
2.        2
Urząd Gminy
Ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
Referat Architektury i Nieruchomości
 19-21.01.2011r.
Zakres kontroli: Kontrola wybranych postępowań przetargowych
10.07.2012r. 
 
-
 
 
3.        3
Urząd Gminy
Ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
Referat Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji
9-15.11.2011r.
Rodzaj kontroli:
Zakres kontroli: Weryfikacja ofert i sprawozdań składanych przez kluby sportowe z wykorzystania udzielonych dotacji za 2010r.
10.07.2012r. 
10.07.2012r. 
4.        4
Urząd Gminy
Ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
Referat Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji
22-24.11.2011r. 
Rodzaj kontroli:
Zakres kontroli: Zbywanie i nabywanie nieruchomości komunalnych
Rodzaj kontroli:
 
10.07.2012r. 
 
 


Interaktywna Polska