http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
Wybory do sejmu i Senatu RP -25.10.2015
Referendum Ogólnokrajowe - 6.09.2015r.
Wybory prezydenckie 2015
Wybory uzupełniające do Senatu RP - 8.02.2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.
ARCHIWALNE MATERIAŁY WYBORCZE
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 9.10.2011r.
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenta RP 2010 ROK
Wybory uzupełniające do Senatu RP 20.06.2010 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY BOJSZOWY - 27.01.2008R.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 21.10.2007R.
Wybory Samorządowe 2006
Wybory do Izb Rolniczych 2011
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 9.10.2011r. 
ARCHIWALNE MATERIAŁY WYBORCZE
 
data publikacji:  22-08-2011 | 10:58
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 


INFORMACJE URZĘDU GMINY

 1.   Komunikat nr 1 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 22.08.2011r.  - bezpłatne miejsca do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie siedziby obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia 01 września 2011 dotyczący wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r. - bezpłatne miejsca do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 5. Zarządzenie Nr 0050/52/2011 w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 6.  KOMUNIKAT Nr 3 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia 19 września 2011 dotyczący wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r. zmienia się treść komunikatu nr 2 Wójta Gminy Bojszowy  z dnia 01 września 2011r. 

 7.  Informacja dla mężów zaufania.

 8. Informacja o spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

   

   

   

 

INFORMACJE OKW KATOWICE 

 1. KOMUNIKAT OKW z dn.  22.08.2011r. -  ukonstytuowanie Komisji

 

 
 


Interaktywna Polska