http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  03-06-2016 | 14:00
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2016 | 14:00
data wytworzenia dokumentu:  23-05-2016
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Oświadczenie majątkowe za 2015r. Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje 03.06.2016Oświadczenie majątkowe za 2015r. Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje 

 

 

Wykaz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych /pełniona funkcja

 

 

Plik do pobrania
w formacje *pdf

Elżbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy

oświadczenie

Longina Giedwiłło - Sekretarz Gminy

oświadczenie

Agnieszka Sklorz - Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

oświadczenie

 

Anonimizacji treści chronionej dokumentu tj. części B oświadczeń  dokonała Patrycja Czarnynoga na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.)

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska