http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  28-10-2015 | 10:44
data ostatniej modyfikacji:  28-10-2015 | 10:44
data wytworzenia dokumentu:  30-04-2015
autor dokumentu: Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Oświadczenie majątkowe za 2014r. Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje 28.10.2015

 

 

Oświadczenie majątkowe za 2014r.
Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje  
 
 
 
 
Wykaz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych /pełniona funkcja
 
 
Plik do pobrania
w formacje *pdf
 
Korekta
w formacje *pdf
Elżbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy
 
 
Longina Giedwiłło - Sekretarz Gminy
 
 
Agnieszka Sklorz - Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 

 
 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska