http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  03-06-2016 | 13:17
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2016 | 13:35
data wytworzenia dokumentu:  23-05-2016
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek i Dyrektorów Szkół za 2015r. 03.06.2016

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek i Dyrektorów Szkół za 2015r.

 

 Wykaz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych /pełniona funkcji

 Plik do pobrania
w formacje *pdf

1.     Anna Młocek - Kierownik GOPS

oświadczenie

2.     Jolana Uszok – Z-ca kier. GOPS

oświadczenie

3.     Izabela Piętka  - Dyrektor Gminnej Biblioteki

oświadczenie

4.     Urszula Tatoj - Dyrektor GZOZ

oświadczenie

5.     Czesław Kłyk - Prezes GPK

oświadczenie

6.     Irena Kaczmarek – Zając - Dyrektor Gminnego Gimnazjum

oświadczenie

7.     Gabriela Kucharczyk - Dyrektor GSP Świerczyniec

oświadczenie

8.     Małgorzata Wolny- Dyrektor SP Międzyrzecze

oświadczenie

9.     Krystyna Wojtuń - Dyrektor Gminnego Przedszkola

oświadczenie

10.  Barbara Sosna - Dyrektora SP Bojszowy

oświadczenie

Anonimizacji treści chronionej dokumentów - część B oświdczeń majątkowych ww. osób dokonała Patrycja Czarnynoga na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.)

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska