http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  28-10-2015 | 10:41
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2016 | 13:03
data wytworzenia dokumentu:  30-04-2015
autor dokumentu: Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Oświadczenie majątkowe za 2014r. Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół 28.10.2015

Oświadczenie majątkowe za 2014r.

Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół

 

 

Wykaz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych /pełniona funkcja

 

 

Plik do pobrania
w formacje *pdf

 

Korekta
w formacje *pdf

Anna Młocek - Kierownik GOPS

 

 

Jolana Uszok – Z-ca kier. GOPS

 

 

Izabela Piętka  - Dyrektor Gminnej Biblioteki

 

 

Urszula Tatoj - Dyrektor GZOZ

 

 

Czesław Kłyk - Prezes GPK

 

 

Irena Kaczmarek – Zając - Dyrektor Gminnego Gimnazjum

 

 

Gabriela Kucharczyk - Dyrektor GSP Świerczyniec

 

 

Małgorzata Wolny- Dyrektor SP Międzyrzecze

 

 

Krystyna Wojtuń - Dyrektor Gminnego Przedszkola

 


Barbara Sosna - Dyrektora SP Bojszowy

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska