http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  02-07-2014 | 11:35
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2014 | 11:47
autor dokumentu: Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Oświadczenie majątkowe za 2013r. Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół 02.07.2014

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r.
Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół
 
 
Wykaz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych /pełniona funkcja
 
 
Plik do pobrania
w formacje *pdf
 
Korekta
Anna Młocek - Kierownik GOPS
 
 
Jolana Uszok – Z-ca kier. GOPS
 
 
Izabela Piętka - Dyrektor Gminnej Biblioteki
 
 
Urszula Tatoj - Dyrektor GZOZ
 
 
Czesław Kłyk - Prezes GPK
 

Irena Kaczmarek – Zając - Dyrektor Gminnego Gimnazjum
 
 
Gabriela Kucharczyk - Dyrektor GSP Świerczyniec
 
 
Małgorzata Wolny- Dyrektor SP Międzyrzecze
 
 
Krystyna Wojtuń - Dyrektor Gminnego Przedszkola
 
 
Barbara Sosna - Dyrektora SP Bojszowy
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska