http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  26-07-2011 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2012 | 11:02
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Oświadczenia Kierowników Jednostek/Dyrektorów Szkłół za 2010r. 26.07.2011

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.
Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół
 
 
Wykaz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych /pełniona funkcja
 
 
Plik do pobrania
w formacje *pdf
 
Korekta
Anna Młocek - Kierownik GOPS
 
 
Izabela Piętka - Dyrektor Gminnej Biblioteki
 
 
Urszula Tatoj - Dyrektor GZOZ
 
 
Czesław Kłyk - Prezes GPK
 
 
Irena Kaczmarek – Zając - Dyrektor Gminnego Gimnazjum
 
 
Małgorzata Wolny- Dyrektor SP Międzyrzecze
 
 
Gabriela Kucharczyk - Dyrektor GSP Świerczyniec
 
 
Urszula Parysz - Dyrektor SP Bojszowy
(do 10.03.2011r.)
 na koniec kadencji 
 
Krystyna Wojtuń - Dyrektor Gminnego Przedszkola
 
 
Irena Brzeźińska – p.o. Dyrektora SP Bojszowy (01.04.2011r.-31.08.2011r.)
  na rozpoczęcie
 
 
 
Barbara Sosna - Dyrektora SP Bojszowy (od 01.09.2011r.)
data.publ. 13.03.2012 
 
 
Jolana Uszok – Z-ca kier. GOPS
 
data.publ. 13.03.2012 
 
 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska