http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty i Kultury
Komisja Przestrzegania Prawa Ładu i Porządku Publicznego
Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy
Komisja Rewizyjna
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
Komisja Statutowa
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Komisja Rewizyjna 
Protokoły z posiedzeń Komisji
 
data publikacji:  14-06-2011 | 23:31
data ostatniej modyfikacji:  16-02-2017 | 14:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej za 2012 rok 10.09.2013
więcej »»»
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej za 2013 rok 10.09.2013
więcej »»»
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej za 2014 rok 20.01.2014
więcej »»»
PROTOKÓŁ z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 28.11.2014r. 08.04.2015
więcej »»»
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej za 2015 rok 08.04.2015
więcej »»»
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej za 2016 rok 11.05.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska