http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
2006-2009 rok
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N) 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  20-03-2013 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2013 | 12:34
autor dokumentu: Elżbieta Kubeczko
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za IV KW 2012r oraz Sprawozdanie RB-N o stanie należności za IV KW 2012r 20.03.2013

 

DŁUG PUBLICZNY

 
 
Data publikacji
 
Plik do pobrania
 
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za IV KW 2012r
20.03.2013.
 
Sprawozdanie RB-N o stanie należności za IV KW 2012r
20.03.2013.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska