http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
2005 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
Komórka ds. kontroli wew.
Komisja Rewizyjna
2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Komórka ds. kontroli wew. 
2010 rok
 
data publikacji:  06-04-2011 | 12:09
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 
KONTROLE W 2010R.
 

 
Lp.
Procedury przeprowadzania kontroli w 2010 roku
 
Dokumentacja
 
Data publikacji
1.  
Zarządzenie Nr 0152/97/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 13.04.2010 r. w sprawie procedur kontroli wewnętrznej przeprowadzanej w Urzędzie Gminy Bojszowy oraz podległych jednostek organizacyjnych
 
 07.04.2011r.
2.  
Zarządzenie Nr 0152/100/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 07.05.2010r. w sprawie: harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2010r.
 
 07.04.2011r.

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

 

Termin

przeprowadzenia

kontroli

 

Rodzaj/

Zakres kontroli/

Badany okres

 

Dokumentacja

 

Data publikacji

1.        

Urząd Gminy

Ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

22.03.2010r.

Rodzaj kontroli:  doraźna

Zakres kontroli: Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2009r

Protokół I/2010

 

07.04.2011r.

-

 

2.        

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

ul. Sierpowa 38

43-220 Świerczyniec

 

22.09.2010r.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Zakres kontroli: Kontrola wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

Badany okres - 2009-2010

Protokół II/2010

07.04.2011r.

-

 

3.        

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

Ul. Żubrów 13

43-220 Bojszowy

 

23.09.2010r.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Zakres kontroli: Kontrola wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

Badany okres - 2009-2010

Protokół III/2010

07.04.2011r.

-

 

4.        

Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach

ul. Św. Jana 33a

43-220 Bojszowy

 

06.10.2010r.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Zakres kontroli: Kontrola wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

Badany okres - 2009-2010

Protokół IV/2010

07.04.2011r.

-

 

5.        

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

ul. Św. Jana 33

43-220 Bojszowy

 

24-25.11.2010r.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Zakres kontroli: Kontrola wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

Badany okres - 2009-2010

Protokół V/2010

07.04.2011r.

-

 

6.        

Urząd Gminy

Ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

 

16.12.2010r.

Rodzaj kontroli: doraźna.

Zakres kontroli: Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew

Badany okres - 2009-2010

Protokół VI/2010

07.04.2011r.

-

 

7.        

Gminne Przedszkole w Bojszowach

ul. Gaikowa 64

43-220 Bojszowy

 

17.12.2010r.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Zakres kontroli: Kontrola wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

Badany okres - 2009-2010

Protokół VII/2010

07.04.2011r.

-

 

8.        

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach

Ul. Gościnna 6

43-220 Bojszowy

21-22.12.2010r.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Zakres kontroli: Dokonywanie wydatków od 01.01. 2010r. pod kątem zgodności z planem finansowym, opis faktur, dotrzymywanie terminów płatności za zaciągnięte zobowiązania oraz przestrzeganie zasad zawartych w wewnętrznych procedurach kontroli Gminnej Instytucji Kultury w Bojszowach

Badany okres - 01.01.2010-30.11.2010r.

Protokół VIII/2010

07.04.2011r.

Wystąpienie

07.04.2011r.

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska