http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
ARCHIWUM PRZETARGÓW 2002-2008
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R. 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  06-07-2015 | 09:05
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 09:08
data wytworzenia dokumentu:  06-07-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Korespondencja Wyniki postępowania
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie 01.09.2015 – 28.02.2017r. 06.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie 01.09.2015 – 28.02.2017r.

Data publikacji

2015-07-06

Termin wpłaty wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium  w kwocie 50.000 zł do dnia 13.08.2015r. do godz. 12.00

Termin składania ofert:

2015-08-13 do godziny 12.00

Plik do pobrania:

1.      Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

2.      SIWZ(pdf);   

3.     Załączniki 5 i 9 do SIWZ (zip)

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński 32/ 2189366 wew. 106
Anna Polko 32/ 2189366 wew. 117

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska