http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
ARCHIWUM PRZETARGÓW 2002-2008
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R. 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  28-02-2011 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2016 | 13:55

I PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w Jedlinie w rejonie ulicy Świętojańskiej i Bojszowskiej 20.04.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
III PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ w Bojszowach w rejonie ulicy Spacerowej 17.03.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Sprzedaż samochodu pożarniczego 21.01.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ położoną w Bojszowach w rejonie ulicy Spacerowej 04.12.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bojszowy, jednostek organizacyjnych gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 24.11.2015
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 15.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości położonej w Jedlinie w rejonie ulicy Grycmana i Świętojańskiej 01.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2015/2016 24.09.2015
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem w ilości ok. 400 t na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy w sezonie zimowym 2015/2016 16.09.2015
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ położonej w Bojszowach w rejonie ulicy Spacerowej 10.09.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.982.063,00 PLN 04.09.2015
Status: aktualny | korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Żubrów 12.08.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy 17.06.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
IV PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - w Świerczyńcu w rejonie ulicy Klubowej 02.06.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
V PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - w Świerczyńcu w rejonie ulicy Jodłowej 02.06.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Żubrów 29.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
UWAGA! ZMIANA KONTA BAKOWEGO DO WPŁATY WADIUM! Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 670970S w km 1+209 -1+239, ulicy Złoty Łan w Świerczyńcu (JNI 31000674)” oraz „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy” proszę wpłacać na konto: 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 21.05.2015
więcej »»»
Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 670970S w km 1+209 -1+239, ulicy Złoty Łan w Świerczyńcu 07.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy 27.04.2015
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
IV PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH (Świerczyniec rejon ul. Jodłowa) 25.03.2015
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska