http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  08-02-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2005 | 00:00
Projekty uchwał na Sesję RG w dniu 11.02.2005r. 08.02.2005

 

PROJEKTY  UCHWAŁ NA SESJĘ RADY GMINY

W DNIU 11 LUTEGO 2005R.

 


 

 

 1. Nr XXVII/141/2005 – w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach” uchwala_141.doc (25.50 Kb)
 2. Nr XXVII/142/2005 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu stawki wynagrodzenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.uchwala_142.doc (20.50 Kb)
 3. Nr XXVII/143/2005 – w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bojszowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.uchwala_143.doc (23.00 Kb)
 4. Nr XXVII/144/2005 – w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (RPWiK) uchwala_144.doc (26.00 Kb)
 5. Nr XXVII/145/2005 – w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (GPK) uchwala_145.doc (25.50 Kb)
 6. Nr XXVII/146/2005 – w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (GPK) uchwala_146.doc (22.00 Kb)
 7. Nr XXVII/147/2005 – w sprawie przystąpienia do realizacji  zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej”. uchwala_147.doc (20.50 Kb)
 8. Nr XXVII/148/2005 – w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy szkole  w Świerczyńcu”. uchwala_148.doc (20.50 Kb)
 9. Nr XXVII/149/2005 – w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi Gminnego Przedszkola w Bojszowach. uchwala_149.doc (32.50 Kb)
 10. Nr XXVII/150/2005 – w sprawie zaliczenia ulicy Złoty Łan do kategorii dróg gminnych. uchwala_150.doc (20.00 Kb)
 11. Nr XXVII/151/2005 – w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005,2006 i 2007 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową hali sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Bojszowach.uchwala_151hala.doc (34.50 Kb)
 12. Nr XXVII/152/2005 – w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 i 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
  z zagospodarowaniem terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu.uchwala_152.doc (34.50 Kb)
 13. Nr XXVII/153/2005 – w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Świerczyniec.uchwala_153.doc (20.50 Kb)
 14. Nr XXVII/154/2005 – w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.uchwala_154.doc (49.50 Kb)
 15. Nr XXVII/155/2005 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.uchwala_155.doc (27.00 Kb)
 16. Nr XXVII/156/2005 – w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2005 rok.uchwala_156.doc (76.50 Kb)

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska