http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Regulamin organizacyjny UG Bojszowy
Regulamin - "Gwiazdka Bożonarodzeniowa"
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy
Regulamin Pracy w UG Bojszowy
Regulamin Wynagradzania w UG Bojszowy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Regulamin - "Gwiazdka Bożonarodzeniowa" 
Regulaminy
 
data publikacji:  13-12-2006 | 07:58
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42

 

 


Konkurs Wójta Gminy Bojszowy

pn. „Bojszowska Gwiazdka Bożonarodzeniowa

 


  Regulamin konkursu na najładniej przyozdobioną posesję w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku


 

 

 

1.    Celem konkursu jest

·       pobudzenie mieszkańców gminy do troski o wygląd swoich domów i posesji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

·       uhonorowanie trudu tych właścicieli, którzy dbają o swoja posesję.

 

2.    Ocenie konkursowej podlegają wszystkie posesje w Bojszowach Dolnych, Bojszowach Górnych, Jedlinie, Międzyrzeczu, Bojszowach Nowych i Świerczyńcu.

 

3.    Zespół oceniający składa się z radnych poszczególnych miejscowości.

 

4.    Członkowie zespołu oceniającego przeprowadzą przegląd posesji w okresie świąteczno-noworocznym w godzinach wieczornych każdy radny w swojej miejscowości.

 

5.    Z każdej miejscowości radni wytypują po jednej posesji kwalifikującej się do otrzymania nagrody, co zostanie udokumentowane w stosownym protokole.

 

6.    Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w prasie lokalnej.

 

7.    Zwycięzcami konkursu zostają właściciele posesji prywatnych, którzy w ocenie komisji mają najładniej prezentującą się posesję.

 

8.    Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w prasie lokalnej.

 

9.    Obiekty nagrodzone nagrodą Wójta nie będą oceniane przez komisję po raz drugi przed upływem 3 lat.

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska