http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
Referaty Urzędu - informacje ogólne
Regulamin organizacyjny
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Referaty Urzędu - informacje ogólne 
Struktura organizacyjna
 
data publikacji:  03-12-2010 | 20:14
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2017 | 14:28
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 


Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych

pokój nr 9

 • mgr inż. Henryk Utrata - Wójt Gminy
  wojt_bojszowy@pro.onet.pl
  telefon: 32 21-89-366. , fax. 32 21-89-071

 • mgr Longina Giedwiłło - Sekretarz Gminy
  sekretarz@bojszowy.iap.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 103, fax. 32 21-89-071

 • Klaudia Machulec - Podinspektor ds. obsługi sekretariatu Wójta i kancelarii
  telefon: 32 21-89-366, fax. 32 21-89-071

 • mgr Patrycja Czarnynoga - Inspektor ds. organizacyjnych i administracyjnych, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  p.plawecka@bojszowy.iap.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 112, fax. 32 21-89-071

pokój nr 3

 • Małgorzata Rokowska - Inspektor Spraw Obywatelskich
  ewidlud@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew.121 fax. 32 21-89-071

 • mgr Agnieszka Radwańska - Z-ca Kierownika USC
  usc@bojszowy.pl

  telefon: 32 21-89-366 wew.111, fax. 32 21-89-071


pokój nr 7

 • Wiesława Król – Inspektor ds. społecznych i kultury
  wkrol@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 124, fax. 32 21-89-071


 • mgr Urszula Pomietło - Podinspektor ds. edukacji i wychowania
  edukacja@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 125, fax. 32 21-89-071

 


Referat Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki Komunalnejpokój nr 11

mgr inż. Wojciech Boruciński - Kierownik Referatu
w.borucinski@bojszowy.pl
telefon: 32 21-89-366 wew. 106, fax. 32 21-89-071

pokój nr 10

 • mgr inż. Agnieszka Sklorz – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
  asklorz@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 123, fax. 32 21-89-071
 • mgr inż. Jacek Kutniowski – Inspektor ds. inwestycji i obiektów komunalnych
  jkutniowski@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 114, fax. 32 21-89-071
 • mgr inż. Paweł Kłyk  – Inspektor ds. gospodarki komunalnej
  telefon: 32 21-89-366 wew. 113, fax. 32 21-89-071
  pklyk@bojszowy.pl
 • mgr inż. Anna Piecha  – Podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi finansowej
  telefon: 32 21-89-366 wew. 186, fax. 32 21-89-071 
  apiecha@bojszowy.pl

 
Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Nieruchomości

pokój nr 6

 • inż. Adam Węgrzynek - Kierownik
  architektura@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 116, fax. 32 21-89-071 • mgr inż. Anna Radczuk – Inspektor ds. geodezji i decyzji środowiskowych
  aradczuk@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 109, fax. 32 21-89-071
 • mgr Grzegorz Skipioł– Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  gskipiol@bojszowy.pl 
  telefon: 32 21-89-366 wew. 107, fax. 32 21-89-071
 

Referat Zamówień Publicznych,
Umów, Promocji i Rozwoju


pokój nr 8

 • mgr Anna Polko–Kierownik
  apolko@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 117, fax. 32 21-89-071

   
 • mgr Małgorzata Knopik - Inspektor ds. promocji i rozwoju
  mknopik@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew.115 , fax. 32 21-89-071
 • mgr Klaudyna Utrata - Machura - Podinspektor ds. zamówień publicznych i umów
  kutratamachura@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew.109 , fax. 32 21-89-071

Referat Finansowy i Podatków

pokój nr 12

 • mgr Elżbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy
  skarbnik@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 104, fax. 32 21-89-071

pokój nr 1

 • mgr Honorata Goc - inspektor ds. podatków
  hgoc@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 182, fax. 32 21-89-071
 • Teresa Kłyk - Inspektor ds. płac i podatków
  tklyk@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 181, fax. 32 21-89-071
 • Jadwiga Broncel - Inspektor - kasjer
  finansowy@bojszowy.pl; jbroncel@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 119, fax. 32 21-89-071
 • mgr Damian Skrabaka - Inspektor ds. planowania, sprawozdawczości, księgowości i windykacji
  dskrabaka@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 131, fax. 32 21-89-071

pokój nr 5

 • mgr Magdalena Bednorz – Inspektor ds. budżetu
telefon: 32 21-89-366 wew. 118, fax. 32 21-89-071
 
 • mgr Barbara Kolny - Inspektor ds. budżetu
telefon: 32 21-89-366 wew. 118, fax. 32 21-89-071
 
  
 

Ochrona Środowiska, Działalności Gospodarcza
 

pokój nr 10

 • mgr inż. Agnieszka Sklorz -Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
  telefon: 32 21-89-366 wew. 123, fax. 32 21-89-071Inspektor ds. Kontroli

pokój nr 3

 • mgr Agnieszka Radwańska
  kw@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 111, fax. 32 21-89-071
Zarządzanie Kryzysowe,
OC i Sprawy Obronne

pokój nr 16

 • Maciej Raj – Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Spraw Obronnych
  zk@bojszowy.pl
  telefon: 32 21-89-366 wew. 110, fax. 32 21-89-071 
 


Interaktywna Polska