http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2002-2006
Zarządzenia OR 0152 /Kierownika Urzędu/
Zarządzenia OR 0151/Wójta Gminy/
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Zarządzenia OR 0151/Wójta Gminy/ 
Kadencja 2002-2006
 
data publikacji:  11-01-2007 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 11:44
Zarządzenie nr 0151/199/2006 w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bojszowy nr II/8/2006 z dnia 01.12.2006r. 07.12.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/198/2006 w sprawie: zmian w budżecie na 2006r. i układzie wykonawczym 07.12.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/197/2006 w sprawie: zmian w budżecie na 2006r. i układzie wykonawczym 28.11.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/196/2006 w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2007r. 28.11.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0151/195/2006 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użytkowych komunalnych przez ... 28.11.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE Nr 0151/144A/2005 w sprawie: zmian w budżecie na 2005r. 09.11.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/194/2006 w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bojszowy nr XLVI/248/2006 02.11.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/193/2006 w sprawie: zmian w budżecie na 2006r. i układzie wykonawczym 02.11.2006
więcej »»»
Zarządzenie 151/192/2006r. w sprawie przydzielenia nagród Wójt Gminy Bojszowy w 2006r. 26.10.2006
więcej »»»
Zarządzenie 151/191/2006r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski na nagrodę Wójt Gminy Bojszowy w 2006r 26.10.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/190/2006 w sprawie: zmian w budżecie na 2006r. i układzie wykonawczym 26.10.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/189/2006 w sprawie: układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Bojszowy nr XLV/239/2006 z dnia 04.10.2006r. 12.10.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/188/2006 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych w używaniu i wykreślenie z ewidencji Urzędu.. 12.10.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/187/2006 w sprawie: zmian w budżecie na 2006r. i układzie wykonawczym 12.10.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0151/186/2006 w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i ... 12.10.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/185/2006 sprawie: organizacji Gminnego Punktu Dystrybucji (GPD) i określenia zasięgu ... 26.09.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0151/184/2006 w sprawie: zmian w budżecie na 2006r. i układzie wykonawczym 20.09.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0151/183/06 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ... 11.09.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0151/182 /06 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ... 11.09.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0151/181/2006 W sprawie: ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w gm. ... 29.08.2006
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska