http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2002-2006
Zarządzenia OR 0152 /Kierownika Urzędu/
Zarządzenia OR 0151/Wójta Gminy/
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Zarządzenia OR 0152 /Kierownika Urzędu/ 
Kadencja 2002-2006
 
data publikacji:  20-07-2009 | 10:43
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 11:44
Zarządzenie nr 0152/115/2006 w sprawie: wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Bojszowy 19.12.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/119/2006 w sprawie: powołania zespołów inwentaryzacyjnych spisu z natury oraz zespołów do weryfikacji.. 01.12.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/118/2006 W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. 01.12.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/117/2006 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2006r. 01.12.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/116/2006 w sprawie : powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ... 28.11.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/114//2006 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 20.10.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/113/2006 w sprawie: powołania komisji wewnętrznej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i ... 20.10.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/112/2006 w sprawie : powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze: .... 31.08.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/111/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25.07.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/110/2006 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych 21.07.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/109/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej 14.07.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0152/108/2006 - zatwierdzenie wyników konkursów na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 26.06.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0152/107/2006 - konkursu na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców 26.06.2006
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/106/2006 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Bojszow 26.05.2006
więcej »»»
Zarządzenie nr 0152/90/2005 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania 05.05.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/105/2006 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pomników przyrody 18.04.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/104/2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 14.04.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/103/2006 W sprawie: przystąpienia do partnerskiego uczestnictwa w projekcie „Partnerstwo Instytucji .. 06.04.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/102/2006 W sprawie: powołania zespołu do uzyskania i rozliczenia kredytu z Banku Inicjatyw Społecznych ... 28.03.2006
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/101/2006 W sprawie: powołania zespołu do uzyskania i rozliczenia kredytu z Banku Inicjatyw Społecznych ... 28.03.2006
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska