http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  02-09-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2005 02.09.2005

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2005

z przebiegu sesji uroczystej Rady Gminy Bojszowy

w dniu 31 sierpnia 2005r. w sali OSP w Bojszowach Nowych.

 

 

Obecni: (zgodnie z załączoną listą obecności)

-          starościna dożynek – Bernadeta Honc

-          starosta dożynek – Henryk Bratek

-          Włodarz Gminy – Jan Sklorz

-          zaproszeni laureaci konkursu „Biała Róża” – zgodnie z wykazem w załączonym protokole KZPSOiK

-          zaproszeni goście .

 

Przebieg uroczystej sesji: zgodnie z załączonym programem sesji.

 

Przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy oraz szczegóły dotyczące programu Dożynek’2005 również stanowią załącznik do protokołu.

 

 

Protokół sporządziła :

L.Kucz

 

 

Załączniki do wglądu w Biurze Rady Urzędu Gminy Bojszowy, pokój nr 12 (II piętro),

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska