http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  27-10-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  27-10-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 27.10.2004

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004

z przebiegu sesji uroczystej Rady Gminy Bojszowy

w dniu 8 września 2004r. w sali OSP w Bojszowach Nowych.

 

Obecni: (w załączeniu lista zaproszonych gości)

-         starościna dożynek- Lucyna Sitko,

-         starosta dożynek – Jan Madeja

-         Włodarz Gminy – Eugeniusz Czarnynoga

-         zaproszeni laureaci konkursu „Biała Róża” (wykaz w załączeniu do protokołu)

-         zaproszeni goście ( m.in. starosta bieruńsko-lędziński – Piotr Czarnynoga, starosta pszczyński – Józef Tetla, radni Sejmiku Województwa Śląskiego – Alojzy Lysko
i Józef Berger, proboszczowie, radni, pracownicy UG, prezesi stowarzyszeń i OSP)

Przebieg sesji uroczystej:

 1. Otwarcie uroczystej sesji dożynkowej przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy Marka Kumora.
 2. Uczczenie minutą ciszy pamięć ofiar tragedii w Biesłanie, ofiar II wojny światowej
  w związku z rocznicą wrześniową oraz zmarłych od ostatnich dożynek w Gminie Bojszowy.
 3. Wprowadzenie na salę wieńca dożynkowego oraz chleba z mąki tegorocznych zbóż.
 4. Zaproszenie do stołu prezydialnego:

-         Wójta Gminy Henryka Utratę,

-         starostów dożynek

-         księdza proboszcza  Parafii Międzyrzecze Tadeusza Adamczyka.

 1.  Przedstawienie gości.
 2. Wprowadzenie i wygłoszenie mowy okolicznościowej przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Kumora (załącznik do protokołu).
 3. Wystąpienie Wójta Gminy Bojszowy
 4. Przedstawienie starostów dożynek oraz Włodarza Gminy przez Przewodniczącego Rady Gminy (wręczenie dyplomów i kwiatów)
 5. Wręczenie kwiatów i dyplomów laureatom konkursu „Biała Róża”  - laureatów przedstawiał Pan Andrzej Gembołyś , kwiaty i dyplomy wręczali Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy.
 6. Wręczenie dyplomów za pracę doktorską i magisterską o tematach dotyczących naszej gminy.( doktorska dla Pani Urszuli Chrobok – Sztoler, magisterskie dla Pani Patrycji Czarnynoga, Agnieszki Janosz, Magdaleny Sosna z Bojszów , Alberta Karkosz
  z Katowic)
 7. Wręczenie Wójtowi Gminy Henrykowi Utracie „Złotej Odznaki Honorowej Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego” przez radnych wojewódzkich Pana Alojzego Lysko i Józefa Berger.
 8. Występ zespołu Dio’e Grande.
 9. Obrzęd przekazania chleba dożynkowego.
 10. Głos dla zaproszonych gości (przemawiał Pan Piotr Czarnynoga, Pan Alojzy Lysko, Pan Józef Tetla)
 11. Podziękowanie i zamknięcie sesji.
 12. Biesiada z udziałem zespołu Bojszowianie.

 

Szczegóły dotyczące programu dożynek’2004 – patrz załączniki do protokołu.

 

Protokół sporządziła:

L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska