http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  18-09-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XI/2003 18.09.2003

 

PROTOKÓŁ Nr  XI/2003

z przebiegu sesji uroczystej Rady Gminy Bojszowy

w dniu 27 sierpnia 2003r. w sali OSP w Bojszowach Nowych.

 

Obecni:  (w załączeniu lista zaproszonych gości)

-         starościna i starosta dożynek

-         włodarz

-         zaproszeni laureaci konkursu „Biała Róża”

-         zaproszeni goście

-         radni i pracownicy urzędu

 

Przebieg sesji uroczystej:

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor otworzył uroczystą sesję, powitał wszystkich zaproszonych , wygłosił okolicznościowe przemówienie i prowadził całą sesję. Głos zabrał również Wójt Gminy Bojszowy Pan Henryk Utrata.
Laureatów konkursu „Biała Róża” odczytał radny Andrzej Gembołyś.

 

Szczegóły dotyczące programu dożynek gminnych’2003 znajdują się w załączonej do protokołu kserokopii artykułu z gazety „Nasza Rodnia”.

 

 

Protokół sporządziła:

L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska