http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXVII/148/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów ..." 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/147/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali sportowej w ..." 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/146/2005 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/145/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/143/2005 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bojszowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alko. 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/142/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I –ej Kategorii zaszeregowania oraz 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/141/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. ... 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/140/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad ... 24.02.2005
więcej »»»
Uchwala Nr XXVI/139/2005 sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/136/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie ... 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXV/138/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/132/2004 Rady Gminy Bojszowy 04.01.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXV/137/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. 04.01.2005
więcej »»»
Uchwala Nr XXIV/136/2004 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy ... 22.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/135/2004 w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi 22.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/134/2004 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2005. 22.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/133/2004 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów w 2005 r. 22.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/132/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat ... 22.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/131/2004 w sprawie dopłaty do kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 07.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/130/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. 07.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/129/2004 w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2004 i 2005 roku na realizację ... 07.12.2004
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/128/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 07.12.2004
więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
 


Interaktywna Polska