http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXXII168/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r. 07.07.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/167/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu ... 07.07.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/166/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r. 08.06.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/165/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych ... 08.06.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/164/2005 w sprawie upoważnienia Pani Anny Młocek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .... 08.06.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/163/2005 w sprawie przesunięcia dochodów budżetowych w budżecie na 2005r 10.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/162/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi ... 10.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/161/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach 01.04.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/160/2005 sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 marca 2003r. 01.04.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/159/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 01.04.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/158/2005 w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. Filii w Jedlinie Szkoły Podstawowej 01.04.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/157/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2005 01.04.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/156/2005 w sprawie budżetu na 2005r. 08.03.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/155/2005 sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania ... 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/154/2005 w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z ... 24.02.2005
więcej »»»
wała Nr XXVII/153/2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Świerczyniec 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/152/2005 w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 i 2006 roku na realizację ... 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/151/2005 sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005, 2006 i 2007 roku na ... 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII150/2005 w sprawie zaliczenia ulicy Złoty Łan do kategorii dróg gminnych 24.02.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/149/2005 w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi Gminnego Przedszkola w Bojszowach 24.02.2005
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
 


Interaktywna Polska