http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXXV/188/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r. 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/187/2005 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bojszowy 06.12.2005
więcej »»»
Uchwala Nr XXXV/186/2005 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy ... 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/185/2005 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/184/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/183/2005 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów w 2006 r 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/182/2005 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/181/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od ... 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/180/2005 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na ... 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/179/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. dotyczącej ... 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/178/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.... 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/177/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w gm.Bojszowy na 2006r. 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/176/2005 w sprawie zabezpieczenia w roku 2006 środków finansowych na pomoc zdrowotną ... 06.12.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/175/2005 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach... 15.09.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/174/2005 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska ... 15.09.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/173/2005 w sprawie: zmian w budżecie na 2005r. 15.09.2005
więcej »»»
Uchwała XXXIV/172/2005 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy do złożenia wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w ... 15.09.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/171/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ze środków „Europejskiego .. 15.09.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/170/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego ... 15.09.2005
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/169/2005 w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Terenowe urządzenia sportowe przy ... 07.07.2005
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska