http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/188/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r. 06.12.2005

Uchwała Nr XXXV/188/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 , art.54, ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonać przesunięć w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Dokonać przesunięć wydatków budżetu gminy między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
  5. Zwiększyć plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.
  6. Dokonać przesunięć w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.
  7. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem nr 7.
  8. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik:zal._do_uchwaly_188.doc (185.00 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska