http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  15-09-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2005 | 00:00
Uchwała XXXIV/172/2005 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy do złożenia wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w ... 15.09.2005

 

Uchwała XXXIV/172/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 14 września 2005r.

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy do złożenia wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert na dotacje inwestycyjne z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej”.

 

 

            Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

  1. Upoważnić Wójta Gminy Bojszowy do złożenia wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego
    w ramach konkursu ofert na dotacje inwestycyjne z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej”  - II transza „Program łagodzący w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej
    w Świerczyńcu – II etap – ogrodzenia , parking, place”

 

  1. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska