http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/180/2005 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na ... 06.12.2005

 

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

 

§ 1

 

Przeznaczyć środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadań związanych
z ograniczaniem hałasu w tym poprawę stanu technicznego dróg poprzez zastosowanie tzw. „cichych asfaltów”  w obszarze zabudowanym.

 

§ 2

 

Udzielić pomocy finansowej w 2006r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska samorządowi powiatu bieruńsko – lędzińskiego w kwocie 500.000 zł na budowę drogi powiatowej - ulica Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska