http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXXIX/208/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ... 06.03.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/207/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrze. gminy Boj 06.03.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/ 206 /2006 w sprawie budżetu na 2006r. 06.03.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/205/2006 w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce 17.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/204/2006 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bojszowy 17.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/203/2006 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez ... 02.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/202/2006 w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. Filii w Jedlinie Szkoły Podstawowej 02.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/201/2006 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 02.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/200/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. 02.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/199/2006 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 02.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/198/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 02.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/197/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 02.02.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/196/2005 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody ... 03.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/195/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2006 03.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/194/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 03.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/193/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006r 03.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/192/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań ... 03.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/191/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/177/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r.... 03.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/190/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r. 03.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/189/2005 w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Katowice dotyczącego pokrycia kosztów wynagrodzenia jednego.. 06.12.2005
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska