http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-10-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2006 | 00:00
Uchwała XLV/236/2006 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. poprzez ... 09.10.2006

 

 

 

 

Uchwała XLV/236/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 4 października 2006r.

 

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu niepieniężnego i aportu pieniężnego.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

 

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

§ 1

 

Podnieść kapitał zakładowy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu niepieniężnego i aportu pieniężnego.

 

 

§ 2

 

  1. Aport niepieniężny stanowią grunty, budynki oraz budowle, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.
  2. Aport pieniężny stanowi kwota 19 zł.

 

§ 3

 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik do uchwały Nr XLV/236/2006 Rady Gminy Bojszowy  

z dnia 4 października 2006r.


 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ

BUDYNKÓW I BUDOWLI STANOWIĄCYCH APORT NIEPIENIĘŻNY.

 

 

 

 

 

1. Udział w wartości księgowej zabudowanej nieruchomości położonej w Bojszowach przy ul. Świętego Jana , zapisanej w KW 27199 Sąd Rejonowy Tychy na kwotę 34.481,-zł

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska