http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  30-06-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLIII/230/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 30.06.2006

 

Uchwała Nr XLIII/230/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 czerwca 2006r.

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.

 

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

 

  1. Udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy 2006r. na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kwocie 500.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej S5900 ul. Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych z zastosowaniem „cichych asfaltów”.

 

  1. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Bojszowy.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska