http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Radni Kadencji 2010-2014
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Radni Kadencji 2010-2014 
RADNI GMINY
 
data publikacji:  01-03-2011 | 11:08
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2016 | 10:03
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias

Oświadczenie majątkowe Radnych

kadencji 2010-2014 

 

 

 

 

Na rozpoczęcie kadencji

 

Za 2010r.

(termin do 30.04.2011r.)

 

Za 2011r.

(termin do 30.04.2012r.)

 

Za 2012r.

(termin do 30.04.2013r.)

 

Za 2013r.

(termin do 30.04.2014r.)

 

Na zakończenie kadencji

 

Data umieszczenia na BIP:

01.03.2011r.

 06.05.2011r.

06.07.2011r. - RADNI

korekty radnych - 25.10.2011r.

 31.05.2012r.

 

 

 27.11.2014r.

KUMOR Marek 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

 

06.05.2011r.

 

19.07.2012r.

KOREKTA
21.11.2012r.

 

 

(11.07.2013)

 

(12.06.2014)

 

WRÓBEL Piotr

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 


WILCZEK Antoni

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

+

korekta

(26.10.2012r.)

 

 

Korekta

BIELA Stanisław

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

+

korekta

 

 

 

 

Korekta

CZARNYNOGA

Joanna

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

FUCHS Józef

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

 

Korekta

GRUSZKA Szymon

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

Korekta

GWÓŹDŹ Grzegorz

 

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

 

KNOPEK Krystyna

 

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

 

KOSTYRA Henryk

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

ODROBIŃSKA Maria

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

 Korekta

ROGALSKI Eugeniusz

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

ROKOWSKI Andrzej

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

ŚCIERSKI Krzysztof

 

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

TOMALA Grzegorz

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

  1.  Informacja dot. ośw. majątkowych rdanych za 2010r.

 
 


Interaktywna Polska