http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/ 
Kadencja 2010-2014
 
data publikacji:  29-03-2011 | 22:46
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2016 | 07:00
Zarządzenie nr 0050/1/2016 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI 2014) 20.01.2016
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/71/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/70/2014 z dnia 18.11.2014r. 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/70/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: zmian w budżecie na 2014r. 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/69/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: upoważnienia dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/68/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2015r. 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/67/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: przedłożenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023r. 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/66/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/65/2014 z dnia 10.11.2014r. 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/65/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: zmian w budżecie na 2014r. 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/64/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” 06.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/63/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/62/2014 z dnia 30.10.2014r. 06.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/62/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmian w budżecie na 2014r. 06.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/61/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXXVI/226/2014 z dnia 26 października 2014. 06.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/60/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap I 20.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/59/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie upoważnienie dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy 20.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/58/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Bojszowy w dniach od 15 października do 15 listopada 2014 r. 20.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/57/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski na nagrodę Wójta Gminy Bojszowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014r. 20.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/56/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe 20.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/54/2014 z dnia 26.09.2014r. 20.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/54/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bojszowy na 2014r. 20.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/53/2014 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXXV/219/2014 z dnia 17.09.2014r 20.10.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska