http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/ 
Kadencja 2010-2014
 
data publikacji:  04-03-2011 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  18-11-2015 | 12:09
Zarządzenie nr 120/20/2014 z dnia 26.05.2014 r. dotyczącego powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 02.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/40/2014 w sprawie: powołania zespołów inwentaryzacyjnych do weryfikacji aktywów i pasywów do przeprowadzenia inwentaryzacji 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/39/2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2014 r. 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/38/2014 w sprawie: powołania zespołów inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury. 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/37/2014 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/36/2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 28.11.2014 r. 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/35/2014 w sprawie: powołania Komisji w sprawie odbioru zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 roku. 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/34/2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/33/2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/32/2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 28.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/31/2014 w sprawie: powołania Komisji w sprawie odbioru zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 roku. 04.09.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/30/2014 w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń wydanych na podstawie ordynacji podatkowej w imieniu Wójta w okresie od 11 sierpnia 2014 roku do 14 sierpnia 2014 roku 28.08.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/29/2014 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta w okresie od 11 sierpnia 2014 roku do 14 sierpnia 2014 roku 28.08.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/28/2014 w sprawie: powołania Komisji przetargowej 28.08.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/27/2014 w sprawie: powołania Komisji ds. zbywania i nabywania nieruchomości komunalnych oraz określenia zakresu obowiązków i zasad pracy komisji 28.08.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/26/2014 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Bojszowy 28.08.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/25/2014 w sprawie: nieodpłatnego przekazania pomieszczeń wraz z placem zabaw w nieruchomości komunalnej gminy położonej w Jedlinie przy ul. Świętojańskiej 1 Gminnemu Przedszkolu w Bojszowach 03.07.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/24/2014 w sprawie: powołania komisji Przetargowej 17.09.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/23/2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 03.07.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/22/2014 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10.06.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska