http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
KOMISJE RADY GMINY
 
data publikacji:  14-01-2011 | 07:47
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42


KOMISJE RADY GMINY BOJSZOWYKOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY

 

 1. GWÓŹDŹ Grzegorz - przewodniczący
 2. KNOPEK Krystyna - sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. FUCHS Józef
 5. GRUSZKA Szymon
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROGALSKI Eugeniusz
 9. ŚCIERSKI Krzysztof
 10. TOMALA Tomala
 11. WRÓBEL Piotr


KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU I USŁUG

 

 1. ROKOWSKI Andrzej - przewodniczący
 2. ŚCIERSKI Krzysztof - sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. CZARNYNOGA Joanna
 5. GRUSZKA Szymon
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROGALSKI Eugeniusz
 9. TOMALA Grzegorz
 10. WILCZEK Antoni

 


KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

 1. KOSTYRA Henryk - przewodniczący
 2. FUCHS Józef - sekretarz
 3. GRUSZKA Szymon
 4. ROKOWSKI Andrzej
 5. WILCZEK Antoni
 6. WRÓBEL Piotr


KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

 1. BIELA Stanisław - przewodniczący
 2. ŚCIERSKI Krzysztof - sekretarz
 3. FUCHS Józef
 4. GRUSZKA Szymon
 5. GWÓŹDŹ Grzegorz
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROKOWSKI Andrzej
 9. WILCZEK Antoni
 10. WRÓBEL Piotr

 


KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 

 1. GWÓŹDŹ Grzegorz - przewodniczący
 2. KUMOR Marek - sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. CZARNYNOGA Joanna
 5. GRUSZKA Szymon
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROKOWSKI Andrzej
 9. TOMALA Grzegorz
 10. WILCZEK Antoni
 11. WRÓBEL Piotr


KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. BIELA Stanisław - przewodniczący
 2. KNOPEK Krystyna - sekretarz
 3. FUCHS Józef
 4. KOSTYRA Henryk
 5. ŚCIERSKI Krzysztof


 
 


Interaktywna Polska