http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  06-05-2011 | 23:13
data ostatniej modyfikacji:  06-05-2011 | 23:19
data wytworzenia dokumentu:  06-05-2011
autor dokumentu: Klaudia Machulec
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 09.05.2011r. 06.05.2011

 

 
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 09.05.2011r.
Tytuł uchwały
Plik do pobrania
1.    UCHWAŁA NR VI/22/2011 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla terenu położonego w miejscowości Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i Przecznej
 
Zał. Nr 1 – do wglądu w Ref Arch.i Nieruchomośći
2.    Uchwała Nr VI/ 23 /2011 Rady Gminy Bojszowy Z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy.
3.    Uchwała Nr VI/ 24/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: wyznaczenia Wójta Gminy Bojszowy do Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
 
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska