http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  16-03-2011 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2016 | 11:43
Uchwały nr XXXVI/226/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie 2014 rok 03.11.2014
więcej »»»
Uchwały nr XXXVI/225/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 -2019. 03.11.2014
więcej »»»
Uchwały nr XXXVI/224/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy 03.11.2014
więcej »»»
Uchwały nr XXXVI/223/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Bojszowy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 03.11.2014
więcej »»»
Uchwały nr XXXVI/222/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie wystąpienia gminy Bojszowy ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. 03.11.2014
więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/221/2014 z dnia 27 października 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap I 04.11.2014
więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/220/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi pana B. J. na działalność Wójta Gminy Bojszowy przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 03.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014r. 19.09.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/188/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 10 marca 2014r 08.09.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/187/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 10 marca 2014r. 08.09.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/216/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawiezmian w budżecie na 2014r. 02.07.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r. 02.07.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2013r. 02.07.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Bojszowy powierzonych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński 20.06.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/212/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/199/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 20.06.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej 20.06.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 20.06.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Aleja Ks. Marcisza” 20.06.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/208/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: nadania nazwy „Spokojna” drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy 20.06.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe 07.05.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska